Nosrat Mansouri

Nosrat maakt reliëfs. Deze reliëfs noemt hij altaren. De altaren zijn gemaakt van blik en ijzer, dezelfde materialen
waarvan men in de derde wereld speelgoed maakt. Speelgoed staat voor onschuld. Zijn altaren zijn monumenten
van de onschuld.
Dankzij zijn fascinatie met de Amsterdamse School is zijn werk doorvlochten met overeenkomsten tussen Nosrata
oosterse verleden en huidige leven in Amsterdam.
Nosrat is geboren in Teheran(1969) en woont sinds 1992 in Amsterdam. Hij is in 1999 afgestudeerd aan de
Gerrit Rietveld Academie.

Contact:

nosrat@live.nl