Lisette Dierick

Beeldhouwen is al meer dan 30 jaar haar passie. Lisette werkt voornamelijk in hout. Wat haar daarin vooral aanspreekt is dat hout ‘werkt’, het trekt krom, gaat scheuren, etc. en daar moet zij zich dan mee verhouden. Er is geen vooropgezet plan, en ze werkt voornamelijk ‘en taille directe’, waarbij het beeldhouwwerk gaandeweg ontstaat. Dat ontstaansproces, dat vol verrassingen zit, is buitengewoon boeiend. Beeldhouwen is als mediteren, zelden is zij meer in het ‘hier en nu’ dan wanneer zij bezig is met een beeld. Zij werkt met hout dat ze ergens vindt, of krijgt en noemt het vindhout. Elk stuk is haar dierbaar, dat mooie levende, warme en eenvoudige materiaal.

Het valt haar op dat de werken vaak een soort van Gestaltes worden.